Favourite this Match
Suzhou Dongwu 3 - 0 Guangxi Baoyun

22.06.2022 - 08:00

Stadium : Jiangning Sports Center

Finished

Over Under Goals

#TeamMPOver 2.5OverallHomeAway
1
Xinjiang Tianshan logo

Xinjiang Tianshan

342471%71%71%
2
Beijing BG logo

Beijing BG

341647%47%47%
3
Qingdao Jonoon logo

Qingdao Jonoon

341750%47%53%
4
BIT logo

BIT

341956%53%59%
5
Jiangxi Liansheng logo

Jiangxi Liansheng

341853%53%53%
6
Heilongjiang Lava Spring logo

Heilongjiang Lava Spring

342059%59%59%
7
Shaanxi Chang'an logo

Shaanxi Chang'an

341441%24%59%
8
Nantong Zhiyun logo

Nantong Zhiyun

342059%47%71%
9
Zibo Cuju logo

Zibo Cuju

342059%59%59%
10
Guangxi Baoyun logo

Guangxi Baoyun

341441%53%29%
11
Shenyang Urban logo

Shenyang Urban

341853%53%53%
12
Shanghai Jiading logo

Shanghai Jiading

341956%65%47%
13
Suzhou Dongwu logo

Suzhou Dongwu

341750%59%41%
14
Sichuan Jiuniu logo

Sichuan Jiuniu

34824%24%24%
15
Kunshan logo

Kunshan

341750%47%53%
16
Nanjing City logo

Nanjing City

341750%59%41%
17
Qingdao Youth Island logo

Qingdao Youth Island

341853%59%47%
18
Hebei Kungfu logo

Hebei Kungfu

341441%35%47%
#TeamMPOver 0.5OverallHomeAway
1
Xinjiang Tianshan logo

Xinjiang Tianshan

3434100%100%100%
2
Beijing BG logo

Beijing BG

343397%100%94%
3
Qingdao Jonoon logo

Qingdao Jonoon

343397%100%94%
4
BIT logo

BIT

343294%94%94%
5
Jiangxi Liansheng logo

Jiangxi Liansheng

3434100%100%100%
6
Heilongjiang Lava Spring logo

Heilongjiang Lava Spring

343294%88%100%
7
Shaanxi Chang'an logo

Shaanxi Chang'an

343397%94%100%
8
Nantong Zhiyun logo

Nantong Zhiyun

343088%82%94%
9
Zibo Cuju logo

Zibo Cuju

343088%82%94%
10
Guangxi Baoyun logo

Guangxi Baoyun

342574%71%76%
11
Shenyang Urban logo

Shenyang Urban

343294%100%88%
12
Shanghai Jiading logo

Shanghai Jiading

343191%88%94%
13
Suzhou Dongwu logo

Suzhou Dongwu

342985%88%82%
14
Sichuan Jiuniu logo

Sichuan Jiuniu

3434100%100%100%
15
Kunshan logo

Kunshan

343294%94%94%
16
Nanjing City logo

Nanjing City

342882%88%76%
17
Qingdao Youth Island logo

Qingdao Youth Island

343088%94%82%
18
Hebei Kungfu logo

Hebei Kungfu

343088%88%88%
#TeamMPOver 1.5OverallHomeAway
1
Xinjiang Tianshan logo

Xinjiang Tianshan

342985%82%88%
2
Beijing BG logo

Beijing BG

342574%76%71%
3
Qingdao Jonoon logo

Qingdao Jonoon

342985%94%76%
4
BIT logo

BIT

342779%82%76%
5
Jiangxi Liansheng logo

Jiangxi Liansheng

342985%82%88%
6
Heilongjiang Lava Spring logo

Heilongjiang Lava Spring

342882%76%88%
7
Shaanxi Chang'an logo

Shaanxi Chang'an

342574%71%76%
8
Nantong Zhiyun logo

Nantong Zhiyun

342471%65%76%
9
Zibo Cuju logo

Zibo Cuju

342471%76%65%
10
Guangxi Baoyun logo

Guangxi Baoyun

341853%53%53%
11
Shenyang Urban logo

Shenyang Urban

342882%88%76%
12
Shanghai Jiading logo

Shanghai Jiading

342882%76%88%
13
Suzhou Dongwu logo

Suzhou Dongwu

342368%71%65%
14
Sichuan Jiuniu logo

Sichuan Jiuniu

342471%76%65%
15
Kunshan logo

Kunshan

342985%82%88%
16
Nanjing City logo

Nanjing City

342471%76%65%
17
Qingdao Youth Island logo

Qingdao Youth Island

342574%76%71%
18
Hebei Kungfu logo

Hebei Kungfu

342368%53%82%
#TeamMPOver 1.5OverallHomeAway
1
Xinjiang Tianshan logo

Xinjiang Tianshan

341338%35%41%
2
Beijing BG logo

Beijing BG

34824%29%18%
3
Qingdao Jonoon logo

Qingdao Jonoon

34824%18%29%
4
BIT logo

BIT

341235%24%47%
5
Jiangxi Liansheng logo

Jiangxi Liansheng

34926%35%18%
6
Heilongjiang Lava Spring logo

Heilongjiang Lava Spring

341132%35%29%
7
Shaanxi Chang'an logo

Shaanxi Chang'an

34926%18%35%
8
Nantong Zhiyun logo

Nantong Zhiyun

34721%12%29%
9
Zibo Cuju logo

Zibo Cuju

341132%35%29%
10
Guangxi Baoyun logo

Guangxi Baoyun

34721%29%12%
11
Shenyang Urban logo

Shenyang Urban

34824%24%24%
12
Shanghai Jiading logo

Shanghai Jiading

341441%53%29%
13
Suzhou Dongwu logo

Suzhou Dongwu

34515%6%24%
14
Sichuan Jiuniu logo

Sichuan Jiuniu

3426%12%0%
15
Kunshan logo

Kunshan

341029%35%24%
16
Nanjing City logo

Nanjing City

341029%29%29%
17
Qingdao Youth Island logo

Qingdao Youth Island

341132%24%41%
18
Hebei Kungfu logo

Hebei Kungfu

34721%24%18%
#TeamMPOver 1.5OverallHomeAway
1
Xinjiang Tianshan logo

Xinjiang Tianshan

34721%29%12%
2
Beijing BG logo

Beijing BG

3413%0%6%
3
Qingdao Jonoon logo

Qingdao Jonoon

34721%18%24%
4
BIT logo

BIT

34412%6%18%
5
Jiangxi Liansheng logo

Jiangxi Liansheng

3413%6%0%
6
Heilongjiang Lava Spring logo

Heilongjiang Lava Spring

34412%6%18%
7
Shaanxi Chang'an logo

Shaanxi Chang'an

34412%12%12%
8
Nantong Zhiyun logo

Nantong Zhiyun

3439%0%18%
9
Zibo Cuju logo

Zibo Cuju

34412%0%24%
10
Guangxi Baoyun logo

Guangxi Baoyun

3439%12%6%
11
Shenyang Urban logo

Shenyang Urban

3413%6%0%
12
Shanghai Jiading logo

Shanghai Jiading

34721%35%6%
13
Suzhou Dongwu logo

Suzhou Dongwu

3413%6%0%
14
Sichuan Jiuniu logo

Sichuan Jiuniu

3426%12%0%
15
Kunshan logo

Kunshan

34618%18%18%
16
Nanjing City logo

Nanjing City

34412%12%12%
17
Qingdao Youth Island logo

Qingdao Youth Island

34515%12%18%
18
Hebei Kungfu logo

Hebei Kungfu

34412%12%12%
#TeamMPOver 1.5OverallHomeAway
1
Xinjiang Tianshan logo

Xinjiang Tianshan

34412%12%12%
2
Beijing BG logo

Beijing BG

3400%0%0%
3
Qingdao Jonoon logo

Qingdao Jonoon

34515%18%12%
4
BIT logo

BIT

3413%0%6%
5
Jiangxi Liansheng logo

Jiangxi Liansheng

3400%0%0%
6
Heilongjiang Lava Spring logo

Heilongjiang Lava Spring

3413%0%6%
7
Shaanxi Chang'an logo

Shaanxi Chang'an

3413%0%6%
8
Nantong Zhiyun logo

Nantong Zhiyun

3400%0%0%
9
Zibo Cuju logo

Zibo Cuju

3413%0%6%
10
Guangxi Baoyun logo

Guangxi Baoyun

3426%6%6%
11
Shenyang Urban logo

Shenyang Urban

3400%0%0%
12
Shanghai Jiading logo

Shanghai Jiading

3426%12%0%
13
Suzhou Dongwu logo

Suzhou Dongwu

3400%0%0%
14
Sichuan Jiuniu logo

Sichuan Jiuniu

3400%0%0%
15
Kunshan logo

Kunshan

3439%6%12%
16
Nanjing City logo

Nanjing City

3400%0%0%
17
Qingdao Youth Island logo

Qingdao Youth Island

3426%12%0%
18
Hebei Kungfu logo

Hebei Kungfu

3426%6%6%
#TeamMPOver 2.5OverallHomeAway
1
Xinjiang Tianshan logo

Xinjiang Tianshan

341029%29%29%
2
Beijing BG logo

Beijing BG

341853%53%53%
3
Qingdao Jonoon logo

Qingdao Jonoon

341750%53%47%
4
BIT logo

BIT

341544%47%41%
5
Jiangxi Liansheng logo

Jiangxi Liansheng

341647%47%47%
6
Heilongjiang Lava Spring logo

Heilongjiang Lava Spring

341441%41%41%
7
Shaanxi Chang'an logo

Shaanxi Chang'an

342059%76%41%
8
Nantong Zhiyun logo

Nantong Zhiyun

341441%53%29%
9
Zibo Cuju logo

Zibo Cuju

341441%41%41%
10
Guangxi Baoyun logo

Guangxi Baoyun

342059%47%71%
11
Shenyang Urban logo

Shenyang Urban

341647%47%47%
12
Shanghai Jiading logo

Shanghai Jiading

341544%35%53%
13
Suzhou Dongwu logo

Suzhou Dongwu

341750%41%59%
14
Sichuan Jiuniu logo

Sichuan Jiuniu

342676%76%76%
15
Kunshan logo

Kunshan

341750%53%47%
16
Nanjing City logo

Nanjing City

341750%41%59%
17
Qingdao Youth Island logo

Qingdao Youth Island

341647%41%53%
18
Hebei Kungfu logo

Hebei Kungfu

342059%65%53%
#TeamMPOver 2.5OverallHomeAway
1
Xinjiang Tianshan logo

Xinjiang Tianshan

3400%0%0%
2
Beijing BG logo

Beijing BG

3413%0%6%
3
Qingdao Jonoon logo

Qingdao Jonoon

3413%0%6%
4
BIT logo

BIT

3426%6%6%
5
Jiangxi Liansheng logo

Jiangxi Liansheng

3400%0%0%
6
Heilongjiang Lava Spring logo

Heilongjiang Lava Spring

3426%12%0%
7
Shaanxi Chang'an logo

Shaanxi Chang'an

3413%6%0%
8
Nantong Zhiyun logo

Nantong Zhiyun

34412%18%6%
9
Zibo Cuju logo

Zibo Cuju

34412%18%6%
10
Guangxi Baoyun logo

Guangxi Baoyun

34926%29%24%
11
Shenyang Urban logo

Shenyang Urban

3426%0%12%
12
Shanghai Jiading logo

Shanghai Jiading

3439%12%6%
13
Suzhou Dongwu logo

Suzhou Dongwu

34515%12%18%
14
Sichuan Jiuniu logo

Sichuan Jiuniu

3400%0%0%
15
Kunshan logo

Kunshan

3426%6%6%
16
Nanjing City logo

Nanjing City

34618%12%24%
17
Qingdao Youth Island logo

Qingdao Youth Island

34412%6%18%
18
Hebei Kungfu logo

Hebei Kungfu

34412%12%12%
#TeamMPOver 2.5OverallHomeAway
1
Xinjiang Tianshan logo

Xinjiang Tianshan

34515%18%12%
2
Beijing BG logo

Beijing BG

34926%24%29%
3
Qingdao Jonoon logo

Qingdao Jonoon

34515%6%24%
4
BIT logo

BIT

34721%18%24%
5
Jiangxi Liansheng logo

Jiangxi Liansheng

34515%18%12%
6
Heilongjiang Lava Spring logo

Heilongjiang Lava Spring

34618%24%12%
7
Shaanxi Chang'an logo

Shaanxi Chang'an

34926%29%24%
8
Nantong Zhiyun logo

Nantong Zhiyun

341029%35%24%
9
Zibo Cuju logo

Zibo Cuju

341029%24%35%
10
Guangxi Baoyun logo

Guangxi Baoyun

341647%47%47%
11
Shenyang Urban logo

Shenyang Urban

34618%12%24%
12
Shanghai Jiading logo

Shanghai Jiading

34618%24%12%
13
Suzhou Dongwu logo

Suzhou Dongwu

341132%29%35%
14
Sichuan Jiuniu logo

Sichuan Jiuniu

341029%24%35%
15
Kunshan logo

Kunshan

34515%18%12%
16
Nanjing City logo

Nanjing City

341029%24%35%
17
Qingdao Youth Island logo

Qingdao Youth Island

34926%24%29%
18
Hebei Kungfu logo

Hebei Kungfu

341132%47%18%
#TeamMPOver 2.5OverallHomeAway
1
Xinjiang Tianshan logo

Xinjiang Tianshan

342162%65%59%
2
Beijing BG logo

Beijing BG

342676%71%82%
3
Qingdao Jonoon logo

Qingdao Jonoon

342676%82%71%
4
BIT logo

BIT

342265%76%53%
5
Jiangxi Liansheng logo

Jiangxi Liansheng

342574%65%82%
6
Heilongjiang Lava Spring logo

Heilongjiang Lava Spring

342368%65%71%
7
Shaanxi Chang'an logo

Shaanxi Chang'an

342574%82%65%
8
Nantong Zhiyun logo

Nantong Zhiyun

342779%88%71%
9
Zibo Cuju logo

Zibo Cuju

342368%65%71%
10
Guangxi Baoyun logo

Guangxi Baoyun

342779%71%88%
11
Shenyang Urban logo

Shenyang Urban

342676%76%76%
12
Shanghai Jiading logo

Shanghai Jiading

342059%47%71%
13
Suzhou Dongwu logo

Suzhou Dongwu

342985%94%76%
14
Sichuan Jiuniu logo

Sichuan Jiuniu

343294%88%100%
15
Kunshan logo

Kunshan

342471%65%76%
16
Nanjing City logo

Nanjing City

342471%71%71%
17
Qingdao Youth Island logo

Qingdao Youth Island

342368%76%59%
18
Hebei Kungfu logo

Hebei Kungfu

342779%76%82%
#TeamMPOver 2.5OverallHomeAway
1
Xinjiang Tianshan logo

Xinjiang Tianshan

342779%71%88%
2
Beijing BG logo

Beijing BG

343397%100%94%
3
Qingdao Jonoon logo

Qingdao Jonoon

342779%82%76%
4
BIT logo

BIT

343088%94%82%
5
Jiangxi Liansheng logo

Jiangxi Liansheng

343397%94%100%
6
Heilongjiang Lava Spring logo

Heilongjiang Lava Spring

343088%94%82%
7
Shaanxi Chang'an logo

Shaanxi Chang'an

343088%88%88%
8
Nantong Zhiyun logo

Nantong Zhiyun

343191%100%82%
9
Zibo Cuju logo

Zibo Cuju

343088%100%76%
10
Guangxi Baoyun logo

Guangxi Baoyun

343191%88%94%
11
Shenyang Urban logo

Shenyang Urban

343397%94%100%
12
Shanghai Jiading logo

Shanghai Jiading

342779%65%94%
13
Suzhou Dongwu logo

Suzhou Dongwu

343397%94%100%
14
Sichuan Jiuniu logo

Sichuan Jiuniu

343294%88%100%
15
Kunshan logo

Kunshan

342882%82%82%
16
Nanjing City logo

Nanjing City

343088%88%88%
17
Qingdao Youth Island logo

Qingdao Youth Island

342985%88%82%
18
Hebei Kungfu logo

Hebei Kungfu

343088%88%88%
#TeamMPOver 2.5OverallHomeAway
1
Xinjiang Tianshan logo

Xinjiang Tianshan

343088%88%88%
2
Beijing BG logo

Beijing BG

3434100%100%100%
3
Qingdao Jonoon logo

Qingdao Jonoon

342985%82%88%
4
BIT logo

BIT

343397%100%94%
5
Jiangxi Liansheng logo

Jiangxi Liansheng

3434100%100%100%
6
Heilongjiang Lava Spring logo

Heilongjiang Lava Spring

343397%100%94%
7
Shaanxi Chang'an logo

Shaanxi Chang'an

343397%100%94%
8
Nantong Zhiyun logo

Nantong Zhiyun

3434100%100%100%
9
Zibo Cuju logo

Zibo Cuju

343397%100%94%
10
Guangxi Baoyun logo

Guangxi Baoyun

343294%94%94%
11
Shenyang Urban logo

Shenyang Urban

3434100%100%100%
12
Shanghai Jiading logo

Shanghai Jiading

343294%88%100%
13
Suzhou Dongwu logo

Suzhou Dongwu

3434100%100%100%
14
Sichuan Jiuniu logo

Sichuan Jiuniu

3434100%100%100%
15
Kunshan logo

Kunshan

343191%94%88%
16
Nanjing City logo

Nanjing City

3434100%100%100%
17
Qingdao Youth Island logo

Qingdao Youth Island

343294%88%100%
18
Hebei Kungfu logo

Hebei Kungfu

343294%94%94%